Avropa Birliyi

Avropa -  dünyanın yeddi ənənəvi qitəsindən biridir.Avrasiya qərb yarmadasını daxil etməklə , Avropa ümumiyyətlə Asiyadan şərqinə qədər su ilə bölünür, cənub-şərqindən isə Ural dağı, Ural çayı , Xəzər dənizi və Qafqazla bölünür.

Çexiyada Təhsil

Şərqi Avropanın ecazkar ölkəsi Çexiya haqqında yəqin hamı eşidib. Çexiyada da bizim ölkədə olduğu kimi 7 yaşından 10 yaşına qədər uşaqlar ibtidai məktəbdə oxuyurlar.

 

Onlar 11 yaşından 19 yaşına kimi gimnaziyalarda orta təhsil alır, yaxud istəsələr, orta məktəbi bitirib 16 yaşından 19 yaşına kimi tibb, pedaqoji, hüquq və s. kolleclərdə xüsusi orta təhsil alırlar. Gimnaziyadan və ya kollecdən sonra kamal attestatı almaq üçün imtahan vermək olar. Belə imtahanı verənlər universitetə və ya digər ali təhsil müəssisəsinə daxil olmaq hüququnu qazanırlar.

Çexiyada ali təhsil müəssisələri universitetlərə, institutlara və akademiyalara bölünürlər. Ali təhsil barədə Qanuna görə, yalnız elmlər namizədi və elmlər doktoru hazırlayan ali təhsil müəssisələri universitet adlandırılmaq hüququna malikdirlər. Ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət sahəsində ali təhsil verən ali təhsil müəssisələri akademiyalara aid edilir.

Çexiya Universitetləri akkreditə olunmuş üç təhsil forması təklif edir: Bakalavr, Magistratura və Dokturantura.

Bakalavr dərəcəsi ali təhsilin birinci səviyyəsini təşkil edir və 3-4 il müddətində tədris olunur. Tədris proqramı adətən  dövlət imtahanı, təqdimat və diplom işi müdafiəsi ilə başa çatır.

Magistratura dərəcəsi bakalavrdan sonrakı mərhələdir və əsasən 2 il müddətində tədris olunur. Magistratura proqramının əsas diqqət və hədəfi nəzəri biliklərin tətbiqi  və istedad və yaradıcılığın  inkişafıdır. Magistratura tələbələrinin məzun olması üçün müəyyən olunmuş mövzu üzrə elmi tədqiqat işi aparmaq və müdafiə etməkdir.

Universitetlərin siyahısı:

 1. Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
 2. Academy of Fine Arts in Prague
 3. Academy of Performing Arts in Prague
 4. Brno University of Technology
 5. Charles University in Prague
 6. College of Polytechnics Jihlava
 7. Czech Technical University in Prague
 8. Czech University of Life Sciences, Prague
 9. Institute of Chemical Technology, Prague
 10. Institute of Technology and Business in České Budějovice
 11. Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
 12. Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
 13. Masaryk University
 14. Mendel University in Brno
 15. Palacký University, Olomouc
 16. Silesian University in Opava
 17. Technical University in Liberec
 18. Tomas Bata University in Zlín
 19. University of Economics, Prague
 20. University of Hradec Králové
 21. University of Ostrava
 22. University of Pardubice
 23. University of South Bohemia České Budějovice
 24. University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno
 25. University of West Bohemia
 26. VŠB – Technical University of Ostrava
 27. University of New York in Prague

Please publish modules in offcanvas position.