Avropa Birliyi

Avropa -  dünyanın yeddi ənənəvi qitəsindən biridir.Avrasiya qərb yarmadasını daxil etməklə , Avropa ümumiyyətlə Asiyadan şərqinə qədər su ilə bölünür, cənub-şərqindən isə Ural dağı, Ural çayı , Xəzər dənizi və Qafqazla bölünür.

Almaniyada təhsil

Almaniyada təhsil sistemi Avropada ən qədmilərindən biridir. Almaniyada ən qədmi məktəb-Geydelberqə universitet.

Almaniyanin bir çox təhsil müəssisələri 500 illik übileylərini artıq qeid etmişdir. Dünyanla yanaşı yeni təhsil müəssisələri də vardir, bunlardan 20-ci 1960-cı ildən sonra tikilib.

19-cu əsrdə və 20-ci əsrin 1-ci yaradacinda universitetlər ücün məşhul prus reformatoru Bilqəlm fon Qumboltunideal təhsil səbiyyəci əsəs koturulub(Berlin universiteti) 2-ci dünya muharibəsinə qədər bu universitenin mələbələrinə Albert Eynştein,Maks Plank və Maks Veber dərs deyub.Həmin illərdə almanlar 45 Nobel mukafatından 10-nu fizikada və 40 mukafatdan 16-nı kimyada əldə edib.

Muasir alman ali təhsil sistemində 3 tipli universitet təqdim olunur.

1-ci-klassik qədmi universitetlər,hansıki onların kökləri orta əsrlər ilə baqlıdır bu Qeydelberq universiteti,Freyburq universiteti,Tyubinqen və başqaları.

Əvvəllər onların mərkibinə yalnız filsəfə,səhiyyə və teoloji fakultələr daxil idi sonralar başqa fakultələr də ələvə olundu,lakin əvvəlki fakultələr aparıqı qalıb.Hal-hazırda muasir alman universiteti çoxlu fakultet və sənətlərlə bol olan elmi mədris mərkızidir.

2-ci növ-texniki və başqa təhsil müəssisələrinin dəymidirilməsi prossesində öz statuslarının qazanmış universitetlərdir.Məsələn,Hannoverdə 1968-ci ildə texniki universitet statusunu qazanmış sonra 1978-ci ildə universitet olmuş ali texniki məktəb.

Bu qrupa həm də texniki universitetlər və status üzrə onlara yaxinlaşdırılmış ali texniki məktəblər(Axendə darmştadda)Texnik universitetlə adı universitet arasında cərhəd çox vaxt şərtidir:belə ki,Rostordakı universitetdə texnik fakultə var.Korolo-Vilqelmina(Braunşveydə)universitetində içtimai və humanitar elmi şöbəsi var.

Lakin,ümümiyyətlə bu universitetlərdə qısaldılmış fakultetlər mövcüddür(texniki,ekonomik)

3-cü növ universitetlər Almaniyada ali təhsil sisteminin inkişafı(axırıncı 30-40 ildə)dövründə əmələ qəlib.Bu Boxumda yerləşən Rur universiteti,Konstansiyada,Reqenburqda,Bilefelddə və başqa yeni universitetlər və özəl təhsil müəsisələridir.Bütün bunlar(Boxumdan başqa)klassik universitetlərdə rəqəbət apara bilməz.Lakin bu universitetlərdə muasir təhsil metodları milədilir,kampuslar var (alman təhsil müəssisələri üçün xarakterik deil)Belə universitetlərdə praktik məşqələlərə böyük diqqət ayrılır.Bütün təhsil müəssisələrində cavanlar üçün imkanlar hədsizdir.Bu ölkənin əsəs ??? sayılır.Almaniya təbii resurslarla zənkin ölkə sayılır.Ekonomik sabitliyin özülünü yüksək mütəxəssislər təhsil edir,ona qörə də təhsil sferasına böyuk diqqət ayrılır.Təhsilə olan xərclər artırılır,yeni təhsil müəssisələri açılır,təhsil prosesi əsəsən sənəm üzrə istiqamətlənir.

Almaniya diplomları və sertifikatları Avropa birliyində və bütün dünyada əsəs sayılır.Xarici tələbələrin qəlbi üzrə Almaniya,Böyuk britaniya ilə ABŞ-dan sonra 2-ci yeri bölür.

AKİ İNTER sizə Almaniyanın ali təhsil muəssisələrində təhsil təklif edir və buraya :

Proqramlar:

- Hazırlıq (Foundation)

- Bakalavr

- Magistr

- Pre- master

Təhsil dili:

- Alman dili

- İngilis dili

Təhsil müddəti:

-Bakalavr: 4 il (1 il hazırlıq+ 3 il universitet)

 -Magistr: 2 il

 

 

Universitetlərin siyahısı:

 1. Albert-LudwigsUniversität Freiburg
 2. Deutsches Herzzentrum Berlin
 3. Fachhochschule Südwestfalen
 4. Freie Universität Berlin
 5. Georg-August-Universität Göttingen
 6. Hochschule für Fernsehenund Film München
 7. Hochschule für Musik und Theater Hannover
 8. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, University of Applied Sciences
 9. Humboldt Universität zu Berlin
 10. Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt Am Main
 11. Johannes Gutenberg-Universität Mainz
 12. Karlsruhe Institute of Technology
 13. Ludwig-Maximilians-Universität München
 14. Nürtingen-Geislingen Universität
 15. Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn
 16. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 17. RWTH Aachen
 18. Technische Universität Berlin
 19. Technische Universität Braunschweig
 20. Technische Universität Clausthal
 21. Technische Universität Darmstadt
 22. Technische Universität Dortmund
 23. Technische Universität Dresden
 24. Technische Universität Ilmenau
 25. Technische Universität München
 26. Universität für Musik Köln
 27. Universität Hamburg
 28. Universität Hannover
 29. Universität Hohenheim
 30. Universität Leipzig
 31. Universität Mannheim
 32. Universität Münster
 33. Universität Stuttgart
 34. Universität zu Köln

 

          

Please publish modules in offcanvas position.